Nog meer relevantie van m’n plan. Dankzij het kabinet ;-).

Om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en verzakking van huizen te voorkomen, wil het kabinet de grondwaterstand in veenweidegebieden verhogen. Maar deze gebieden worden dan te drassig voor rundveehouders en akkerbouwers. Aldus de Volkskrant.

En dat is precies waar ik me mee bezig wil houden. Want wat kun je dan nog wel met die grond doen dat nuttig en – vind ik – zelfs noodzakelijk is?

Kun je er elektriciteit op verbouwen, of biodiversiteit? Kun je er water op verbouwen, los van het waterpeil, in waterbekkens? Kun je dan nog beter CO2 opslaan?
En zijn er grondstoffen voor de bouw te verbouwen, die misschien wel gedijen in vochtige of natte grond?
Zou je dit ook kunnen combineren met elkaar, zodat je per functie niet het optimale eruit hoeft te halen? Kan dat allemaal zonder er met grote machines op te komen?
En tenslotte: zou dit dan ook nog voldoende opleveren om – weliswaar met een andere focus – boer te blijven?

De vragen die ik had, zijn alleen nog maar relevanter geworden door het besluit van het kabinet.

Journey signup form

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe stappen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *