Mijn eerste kennismaking met de wereld van subsidies.

In mijn professionele leven heb ik tot nu toe niets te maken gehad met subsidies.
Dat voelde altijd goed. Ik kon het zelf financieel rondbreien.
Maar met dit plannetje zal dat waarschijnlijk niet gaan: ik maak tenslotte een demomodel, dat zich niet meteen zelf kan bedruipen.
Ik heb dus, naast mijn eigen financiële middelen, extra financiering nodig. En wellicht zijn subsidies mogelijk…?

Dus klop ik aan bij Marieke Kok. Zij is een van de trekkers van het LEADER-project van de Europese Unie. Een subsidiepot voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden.
Zij gaat over het gebied Molenlanden. Ik vertel haar in een telefoongesprek van mijn hypothese en het idee dat daar vorm aan moet geven. Ik ben wat twijfelend. Want tja, past dit wel?
Zij is heel duidelijk: ‘Dit past precies. Hier gaat het juist om in LEADER’.

Dat is mooi.
De wereld van subsidies in dus.

Ze nodigt me meteen uit voor een LEADER-bijeenkomst waar de eerste stappen worden gezet op weg naar de komende subsidie-periode 2023-2027. Op deze bijeenkomst worden ideeën verzameld zodat het LEADER-team Molenlanden de juiste strategie kan schrijven ter beoordeling door de EU. Daarna kunnen potentiële projecten zich aanmelden.

Ik ben er bij. Met een honderdtal andere mensen. Allemaal met ideeën voor projecten en met de hoop daar subsidie voor los te krijgen.
Nou, die ideeën variëren nogal:

En natuurlijk ook mijn idee 👋🏽.

Ik merk m’n ergernis over het gebrek aan urgentie en mijn schroom om te netwerken.
Ook dit moet ik nog leren: hoe te handelen in de wereld van subsidies 😅.

Journey signup form

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe stappen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *