CO2-credits in de beginnende praktijk

CO2-credit college. In de praktijk. Door boer Ad van Rees. Met een schop. Tekenend in de grond. Tijdens het eierschalen uitrijden…

In mijn tijd bij het innovatieteam van Rainforest Alliance heb ik veel geleerd over de CO2 credit markt. We waren bezig met de mogelijkheid voor koffieboeren om via regeneratieve landbouw iets bij te verdienen middels deze credits. Het stond allemaal nog in de kinderschoenen, de Rabobank was net een speler geworden op dit vlak, de prijs voor een ton CO2 lag nog ergens rond $5, en er was – en nog steeds is – veel weerstand tegen CO2-offsetting als middel voor bedrijven om te green-washen.

Terug naar vandaag. Inmiddels verkoopt boer Ad van Rees daadwerkelijk CO2-credits in ruil voor het vasthouden van CO2 in zijn veengrond. Weliswaar nu nog in een kleinschalige test Groene Cirkels Kaas en Bodemdaling met o.a. de Rabobank en Universiteit Wageningen.
Praktisch betekent het dat hij ongeveer 1,8 hectare grasland niet omploegt en in de zomer het grondwater d.m.v. waterinfiltratie op 30 cm onder het maaiveld houdt. Daardoor voorkomt hij veenafbraak.  

Dit resulteert in het vasthouden van 3 ton CO2 per hectare per jaar tegen een verkoopprijs van € 80 per ton. Hoewel de verwachting is dat die prijzen gaan stijgen naar €200 tot €500 – als bedrijven wettelijk worden gedwongen hun uitstoot te verlagen of te compenseren – is dit niet een hele interessante business case, zeker in relatie tot de investeringen die nodig zijn om het waterpeil te verhogen.
Daarnaast zullen boeren ook hun eigen CO2 uitstoot moeten verlagen en eventueel compenseren. Dat betekent dat zij daar een deel van hun ‘CO2 vasthoud-productie’ zullen moeten gebruiken en dus niet alles kunnen verkopen. 

Natuurlijk, er zit hier allerlei haken en ogen aan…
En toch is voor mij het glas halfvol: dit is een concreet begin van landbouwgrondregeneratie (3x woordwaarde bij WordFeud), die iets helpt bij onze klimaatuitdaging en waar je als boer – als de prijzen voor CO2-credits gaan stijgen – wat mee kan verdienen.

Journey signup form

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe stappen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *